Om Jesus te ken...

Hoe om Hom as jou Verlosser te ken.

1. Erken dat God jou liefhet en ‘n plan vir jou lewe het.

Sy liefde sluit jou in: Johannes 3:16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
Hy het nuwe lewe vir jou in gedagte: Johannes 10:10 Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.

2. Jy moet erken dat sonde jou van God skei

Sonde is om jou eie pad in rebellie teen God se wil te loop. Wanneer ons ons eie pad loop, loop ons weg van die “lewe” wat God ons wil gee.

Ons het almal gesondig: Romeine 3:23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,
Sonde bring dood mee: Romeine 6:23 Want die loon van die sonde is die dood...
Ons eie pogings kan ons nie red nie: Efesiërs 2:8,9 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. 

3. Erken dat Jesus Christus in ons plek gestraf is:

Jesus het in ons plek gesterf: Romeine 5:8 maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.
Hy is die weg na ’n nuwe lewe: 2 Korinthiërs 5:17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.
Hy skenk innerlike vrede: Romeine 5:1 Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus;
Hy skenk vryheid: Johannes 8:36 As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.
Hy skenk ewige lewe: Romeine 6:23 maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

4. Jy moet jou bekeer en God om vergifnis bid.

Jy moet jou oortredinge erken en bely: Spreuke 28:13 Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.
“Bekeer” beteken:
• Erken jy is ’n sondaar
• Berou oor jou sonde hê
• Bely jou sonde
• Wees bereid om nie weer te sondig nie
• Laat toe dat die Here Jesus jou lewe verander
Vergifnis is ’n belofte van God: 1Johannes 1:9 As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. 

5. Vertrou die Here vir vergifnis en neem Hom aan as jou Verlosser

Hy staan gereed: Openbaring 3:20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.
Neem Hom aan as Verlosser: Johannes 1:12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;
Is jy bereid om die volgende gebed te bid? "Here Jesus, ek wil die lewe hê wat U beloof. Ek besef ek is ’n sondaar en vra U vergifnis. Ek glo U het in my plek gesterf en opgestaan uit die dood vir my sonde. Ek aanvaar U vergifnis en neem U aan as my persoonlike Verlosser. Ek weet U genade en liefde sal my verander en in staat stel om vir U te lewe. Dankie Jesus dat U my vergewe het nou aanneem."
Hoe om nou ’n betekenisvolle lewe te leef:
• Wees altyd verseker van Jesus se vergifnis
• Lees jou Bybel elke dag en bid (gesels met God)
• Skakel in by ‘n Bybelgelowige groep Christene
• Deel wat met jou gebeur het met andere en lei hulle om ook so ‘n oorgawe aan Jesus Christus te maak

ENIGE VRAE ? 

Kontak vir Ds. André Nel

KONTAK

Huistelefoon: 012 331 3755
Kerkkantoor: 012 329 7541
Selfoon: 082 576 1836

bankrekening

Holokleria
Kerk van die Nasarener
ABSA Bank, Tak: 632-005
Rek nr 10 4729 0909
Boufonds: 92 8491 9127

Adres

Parkerstraat 127, Riviera, Pretoria
Posbus 11944, Queenswood, 0121