Meer omtrent ons...

Ons geskiedenis en die gemeente

GESKIEDENIS

OORSIG

Die ontstaan van die Kerk van die Nasarener dateer terug na 1908. Net soos met enige huwelik waar bestaande families byeen kom om ‘n nuwe te stig, was dit die geval met die Nasareners.

Ons stigters het as verskeie families vanuit die Wesleyaanse heiligheidsherlewings met evangelisasie, barmhartigheid, sending en opvoeding byeengekom om ‘n familie van baie tale en kulture te stig.

EENHEID IN HEILIGHEID EN "A MISSION TO THE WORLD"

Die eerste is “eenheid in heiligheid”

Die geestelike visie van die kerk kom van John Wesley se leer oor heiligheid. Dit behels regverdigmaking uit genade, deur geloof; so ook heiligmaking uit genade deur geloof. Heiligmaking is vir elke gelowige bedoel en so ook die getuienis deur die Heilige Gees van daardie genadewerk. Die heiligheidsbewegings het ongeveer in die 1830s begin met besonderse klem op algehele heiligmaking. In die 1900s het hierdie bewegings versplinter. P. F. Bresee, C. B. Jernigan, C. W. Ruth, en ander toegewyde leiers het gestreef om hierdie faksies weer te herenig. Die eerste en tweede Algemene Sinodes was soos twee boekstutte. In Oktober 1907 smelt “the Association of Pentecostal Churches of America” en “the Church of the Nazarene” in Chicago, Illinois by die eerste Algemene Sinode saam. In April 1908 word ‘n gemeente in Peniel, Texas, gestig waarby sleutelpersone van die “Holiness Association of Texas” ingetrek word. Die “Pennsylvania Conference of the Holiness Christian Church” sluit aan in September 1908.

In Oktober 1908, was die tweede Algemene Sinode te Pilot Point, Texas, die hoofkantoor van “the Holiness Church of Christ”. Die "year of uniting" eindig met ‘n samesmelting van suidelike gemeentes met die noordelike. Die “Pentecostal Church of Scotland” en “Pentecostal Mission” , sluit sewe ander gemeentes in 1915 aan. Hierdie gemeentes was “Central Evangelical Holiness Association” (New England), “Association of Pentecostal Churches of America” (Middel Atlantiese Staat), “New Testament Church of Christ” (Suide), “Independent Holiness Church” (Suidwes), “Church of the Nazarene” (Weskus), “Pentecostal Church of Scotland” en “Pentecostal Mission” (Suidoos).

Verskeie ander het in 1907 en 1908 aangesluit.

"A mission to the world" is die tweede primere eienskap.

Teen 1908 was daar gemeentes in Kanada, georganiseerde werk in Indië, Kaap Verde eilande en Japan. Dit word spoedig opgevolg met werk in Afrika, Mexiko en Sjina. Die 1915 samesmelting sluit gemeentes in die Britse eilande in, Kuba en werk in Sentraal- en Suid Amerika in. In 1922 was daar ook alreeds gemeentes in Sirië en Palestina. As Algemene Superintendent het

H. F. Reynolds "a mission to the world," propageer en ondersteuning vir wêreldevangelisasie het ‘n kenmerkende eienskap onder Nasarener kerke geword. Tegnologie is ook ingespan en die kerk begin met " Showers of Blessing " ‘n radio program in die 1940s, opgevolg deur ‘n Spaanse uitsending, " La Hora Nazarena " en later in verskeie ander tale. Heiligheidskerke in Australia en Italië het in die 1940s aangesluit. Nog andere in Kanada en Groot Britanje in die 1950s en een in Nigerië in 1988. Soos die kerk toenemend kultureel en in tale groei, is besluit in 1980 op ‘n beleid van Internasionalisasie – ‘n doelbewuste beleid om een kerk te wees met gemeentes en distrikte wêreldwyd, eerder as om as nasionale kerke bekend te wees.

Tydens die 2001 algemene Sinode het 42% van die afgevaardigdes Engels as tweede taal gepraat of kon die taal gladnie besig nie. Teen vandag is 60% van alle Nasareners of 80% van die kerk se 425 distrikte, buite die grense van die VSA. Kolleges in Noord Amerika en die Britse Eilande het ‘n wêreldwye netwerk van opvoedkundige instansies geword met 3 seminariums in Noord amerika, Sentraal Amerika en Asië; 11 Kolleges in Afrika, Kanada, Korea en die VSA; en 37 Bybelkolleges wêreldwyd.

1908

Die amptelike datum van registrasie vir die denominasie in Suid Afrika is 1908. (Die kerk het haar 100 ste verjaardag op 5 Oktober 2008 gevier). In 1945 het die kerk eers begin om uit te reik na die Suid Afrikaanse gemeenskap.

Holokleria Gemeente vorm deel van hierdie groot, wêreldwye familie met ‘n baie sterk sendingbeklemtoning. In Augustus 1949 is die werk in Pretoria begin deur tentdienste in Pretoria Tuine. Die eerste leraar van die kerk in Pretoria was Hendrik J Senekal wie in ‘n rolstoel gekluister was. Sedert die ontstaan in Tuine in 1949, het die gemeente verskeie adresse gehad en uiteindelik in Parkerstraat amptelik op 14 September 1974 om 15h00 deur Me Ruth Taylor en Ds D.P. Whitelaw toegewy. André Nel is die derde predikant na Di Chris Botha en David Mahon in die Parkerstraatgemeente, maar die tiende predikant sedert die werk in Pretoria begin is.

Gedurende een van die gebedsaande by die kerk vestig die Here die aandag op Handelinge 3:16, waar Johannes en Petrus die verlamde man by die tempel raakloop. Goud en silwer het hulle nie om hom wat bedel te bied nie, waar dat hy deur geloof in die Naam van Jesus Christus die Nasarener volkome gesondheid (Holokleria in die Grieks) ontvang het. By ‘n kerkraadvergadering op 10 Augustus 2006 is daar besluit om die naam, Holokleria Kerk van Die Nasarener aan te neem. Die kerk is toe ook op 1 November 2006 as Artikel 21 Maatskappy sonder winsoogmerk registreer.

Vir verdere inligting oor die kerk van die Nasarener se geskeidenis en enige verdere inligting, besoek die die skakels onder:
GAUTENG DISTRIK
AFRIKA STREEK
INTERNASIONALE KERK
DIE "LUKE COMMISSION"
WIKIPEDIA

Sedert 1908

'n Wesleyaanse Heiligheidsherlewing

OMTRENT DIE GEMEENTE

Die kerk van die Nasarener is ‘n Protestanse, Christen kerk in die Wesleyaanse-Heiligheidstradisie. Na die stigting in 1908, is daar tans meer as 1,7 miljoen lidmate wêrelswyd waar hulle in meer as 21,000 gemeentes in 151 lande bymekaar kom.

Die Misie van die Kerk van Die Nasarener is om dissipels te maak van al die nasies en hulle te lei in ‘n lewe van Christus gelykvormigheid.

Nasareners, wêreldwyd is passievol besig om die goeie nuus van Jesus Christus uit te dra om die wêreld ‘n beter plek te maak. Vandag word daar in meer as 212 tale aanbid waarvan daar vir 90 literatuur beskikbaar is. Die kerk is aktief in 64 hospitale en klinieke wêreldwyd. Gemeentes regoor die wêreld dra by deur gebed en opofferende gee van hulpbronne vir vrywilligers en sendelinge.

Leestof is op die webwerf www.hph.com beskikbaar.

Internasionale Hoofkantoor:
Die Internasionale Hoofkantoor wat in Kansas City, Missouri gestasioneer is, lewer ‘n diens aan die kerk met instandhouding van leraars-geloofsbriewe; statistieke; ko-ordinering, stuur en ondersteuning van meer as 700 sendelinge; ontwikkeling van Sondagskool- en dissipelskapmateriaal; moedig stigting van nuwe gemeentes aan; en vele meer.

Nazarene Publishing House:
Nazarene Publishing House (NPH) en Beacon Hill Press is die grootste verskaffer van Wesleyaanse-Heiligheidsliteratuur in die wêreld. NPH is in Kansas City, Missouri.

Opvoeding:
Nasareners ondersteun 11 studie inrigtings in Afrika, Kanada, Korea en die VSA, asook 3 seminariums, 37 teologiese kolleges, 3 verpleegsters kolleges, 1 junior kollege, and 1 opvoedkunde kollege, wêreldwyd.

Regeringsvorm:
Die Kerk van Die Nasarener word deur ‘n kombinasie van episkopale- en gemeentelike regeringsvorm bestuur . Ses verkose verteenwoordigers wat as Raad van Algemene Superintendente dien, is belas met die verantwoordelikheid om om te sien na die wêreldwye werk van die Kerk van Die Nasarener. Die Raad van Algemente Superintendente sien ook om na die toepassing van leersteling regoor die wêreld soos vervat in die Handleiding van die Kerk. Die Algemene Sinode van die kerk dien as wetgewende, leerstellingformulerende en verkiesings gesag, onderworpe aan die goedgekeurde konstitusie. Die algemene Sinode word verteenwoordig deur die kerk se distrikte regoor die wêreld en sit elke vier jaar. Die Algemene Sinode verkies die Raad van Algemene Superintendente en oorweeg wetgewende voorstelle van die kerk se huidiglike 429 distrikte. Sake wat voor die Raad dien kan wissel van die beroep van leraars tot etiek. Verder verkies die Algemene Sinode ook verteenwoordigers van regoor die wêreld om op die Algemene Raad te dien wat korporatiewe sake van die denominasie ten uitvoer te bring.

Tab heading 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Praesent euismod quis eros a facilisis. Donec magna lacus, consectetur sed tortor in, imperdiet porta nulla. In elementum gravida est, ut porttitor tortor viverra ut. Ut orci justo, maximus nec turpis vel, laoreet finibus elit.

Tab heading 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Praesent euismod quis eros a facilisis. Donec magna lacus, consectetur sed tortor in, imperdiet porta nulla. In elementum gravida est, ut porttitor tortor viverra ut. Ut orci justo, maximus nec turpis vel, laoreet finibus elit.

ENIGE VRAE ? 

Kontak vir Ds. André Nel

KONTAK

Huistelefoon: 012 331 3755
Kerkkantoor: 012 329 7541
Selfoon: 082 576 1836

bankrekening

Holokleria
Kerk van die Nasarener
ABSA Bank, Tak: 632-005
Rek nr 10 4729 0909
Boufonds: 92 8491 9127

Adres

Parkerstraat 127, Riviera, Pretoria
Posbus 11944, Queenswood, 0121