Gallery van byeenkomste...

Waar ons mekaar se geselskap en liefde deel.

ENIGE VRAE ? 

Kontak vir Ds. André Nel

KONTAK

Huistelefoon: 012 331 3755
Kerkkantoor: 012 329 7541
Selfoon: 082 576 1836

bankrekening

Holokleria
Kerk van die Nasarener
ABSA Bank, Tak: 632-005
Rek nr 10 4729 0909
Boufonds: 92 8491 9127

Adres

Parkerstraat 127, Riviera, Pretoria
Posbus 11944, Queenswood, 0121